Web Analytics
 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 60

  Thầy vẫn còn sung mẵn lắm Tsumugi Akari

  Thầy vẫn còn sung mẵn lắm Tsumugi Akari tối đ có việc gì làm nằm chơi điện tử. Chơi chán tính rủ mấy thằng bạn đh đi uống tí men. Lâu lắm không gặp chúng nó. Bọn đh không giúp được nhiều trong cv nhưng đem lại 1 bầu trời ký ức thời nghèo khó sinh viên. Ngồi ôn nghèo kể khổ. Rủ vội chỉ được 3 thằng. Chúng nó lập gđ hết rồi. Mỗi tao chưa. Chúng nó cũng chưa biết e Huyền. Nên giới thiệu cho tao 1 số em. Ngà ngà đến 12h thì đi về. Chuẩn bị lên xe đi về bỗng có cuộc.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image