Web Analytics
 • Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 56

  Tập thể bệnh nhân nam vác cu sang phòng hỏi thăm nữ bác sỹ Tianhai Tsubasa

  Tập thể bệnh nhân nam vác cu sang phòng hỏi thăm nữ bác sỹ Tianhai Tsubasa, nữ: “Đồng ý! Tất nhiên là đồng ý! Để xem xét liệu bạn có đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi hay không. Tiếp theo, Trinh Thanh giới thiệu tôi với họ, một người tên là Thúy Hoa, một người tên là Văn Từ trong đó Văn Từ đã kết hôn, có một con trai, ba người bọn họ, lần lượt đều làm việc ở công ty nước ngoài,IPX-253 Văn Từ và Thúy Hoa vẫn là đồng nghiệp. Sau đó, họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, từ giữa, tôi biết bốn người họ ngoại trừ ngủ ngoài trời,.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image